Het LoDoCo2 onderzoek is bedoeld patiënten met aderverkalking (‘atherosclerose’) van de kransslagvaten (ook wel ‘kransslaglijden’ of ‘coronairlijden’ genoemd). Dit is een veel voorkomende ziekte in Nederland en de rest van de wereld. Klachten hiervan kunnen zich op verschillende manieren uiten – vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst zijn er enkele van. Soms leidt het kransslaglijden tot een (dreigend) hartinfarct. Vanwege deze reden is het belangrijk om onder controle te blijven bij een arts en met medicatie de aderverkalking zo goed mogelijk te behandelen.

Oorzaak en behandeling van aderverkalking

Aderverkalking komt onder andere door ophoping van vet in de binnenkant van de bloedvaten. Dit vet bestaat uit cholesterol en leidt na verloop van tijd tot kalkophoping in de vaten. Als deze ophoping te groot wordt of losraakt dan kan het bloedvat erdoor afgesloten worden. Zo’n afsluiting kan in het hart een hartinfarct (ook wel ‘hartaanval’) tot gevolg hebben. Een afsluiting van een vat in het hoofd kan leiden tot een herseninfarct (een ‘beroerte’). Patiënten met vaatlijden krijgen meestal middelen om de cholesterolwaarde zo laag mogelijk te houden en daarmee toename van aderverkalking te remmen. Daarnaast krijgen ze bloedverdunners om afsluiting van de vaten door bloedstolseltjes te voorkomen.

Door de cholesterolophoping en aderverkalking raken de vaten geïrriteerd en ontstoken. Dit vergroot de kans op groei of kapotgaan van de ophopingen. Om deze ontsteking tegen te gaan worden verschillende medicijnen getest. Hiermee hopen we de kans op hartaanvallen en beroertes te verminderen.

 

 

Telefoon

0648766557

 

Contactpersoon

Fiolet,

WCN