Bij spoedgevallen:

In spoedgevallen of als het medisch noodzakelijk is om te weten welke gerandomiseerde behandeling een deelnemer heeft kunt u ten alle tijden bellen met:

030 - 8200392

 

In niet spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van het ziekenhuis